Курсеви

Општи информации

Придобивки од курсот

Курсеви за деца од предучилишна возраст »

Времетраење на курсот: 8 месеци, односно 32 недели или 64 наставни часови. За една учебна година од 16 септември до 1 јуни се завршува еден степен.
Одвивање на наставата: Два пати неделно по 45 минути, во работни денови.

Подготвителен курс за првачиња »

Времетраење на курсот: 8 месеци, односно 32 недели или 64 наставни часови. За една учебна година од 16 септември до 1 јуни се завршува еден степен.
Одвивање на наставата: Два пати неделно по 45 минути, во работни денови.

Курсеви за основци »

Времетраење на курсот: 8 месеци, односно 32 недели или 64 наставни часови. За една учебна година од 16 септември до 1 јуни се завршува еден степен.
Одвивање на наставата: Два пати неделно по 60 минути, во работни денови.

Курсеви за средношколци »

Времетраење на курсот: 8 месеци, односно 32 недели или 64 наставни часови. За една учебна година од 16 септември до 1 јуни се завршува еден степен.
Одвивање на наставата: Два пати неделно по 60 минути, во работни денови.

Курсеви за возрасни »

Времетраење на курсот: 4 месеци, односно 16 недели или 32 наставни часови. За една учебна година од 16 септември до 1 јуни се завршуваат два степени.
Одвивање на наставата: Два пати неделно по 60 минути, во работни денови.

Интензивен

Интензивен А

Времетраење на курсот: 10 недели. За една учебна година од 16 септември до 1 јуни се завршуваат три степени.
Одвивање на наставата: Два пати неделно по 90 минути, во работни денови.

Интензивен Б

Времетраење на курсот: 7 недели. За една учебна година од 16 септември до 1 јуни се завршуваат четири степени.
Одвивање на наставата: Трипати неделно по 90 минути, во работни денови.

* Наставата може да продолжи да се одвива и во текот на месец јуни, по договор со групата.

Специјализирани курсеви »

Времетраење на курсот: 16 недели, односно 4 месеци.
Одвивање на наставата: Два пати неделно по 90 минути, во работни денови.