Курсеви за средношколци

Времетраење на курсот:
8 месеци, односно 32 недели или 64 наставни часови. За една учебна година од 16 септември до 1 јуни се завршува еден степен.
Одвивање на наставата:
Два пати неделно по 60 минути, во работни денови.

temp-course-05

Применуваме најсовремен метод за конверзација кој ги наведува учениците да проговорат на странскиот јазик уште од првиот миг. symbol

Организира курсеви по англиски и германски јазик за ученици од гимназиите и стручните средни училишта.

Наставата е динамична, интерактивна, исполнета со теми кои се интересни и сосема прилагодени за нивната возраст. Граматиката се усвојува преку посебна и докажано успешна методологија, чиј методи се едноставни и разбирливи. Покрај стандардниот наставен материјал користиме многу дополнителни вежби, аудио и видео материјали како и најсофистицираното наставно помагало во моментов – интерактивна табла. Ова е сигурен пат за успешно и брзо напредување во изучувањето на странскиот јазик и за постигнување на првичната цел – што побрзо да почнете да го зборувате јазикот.

Наставната програма се состои од:

Календар на работни недели 2013-14

Преглед на наставни недели во учебната 2013/2014 година:

Месец Датум (од-до) Наставна недела
септември 16 – 22 септември
23 септември – 29 октомври
1
2
октомври 30 септември – 6 октомври
7 – 13 октомври
14 – 20 октомври
21 – 27 октомври
3
4
5
6
ноември 28 октомври – 3 ноември
4 – 10 ноември
11 – 17 ноември
18 – 24 ноември
7
8
9
10
декември 25 ноември – 1 декември
2 – 8 декември
9 – 15 декември
16 – 22 декември
11
12
13
14

Зимски Распуст

од 23 декември до 26 јануари

Месец Датум (од-до) Наставна недела
февруари 27 јануари – 2 февруари
3 – 9 февруари
10 – 16 февруари
17 – 23 февруари
15
16
17
18
март 24 февруари – 2 март
3 – 9 март
10 – 16 март
17 – 23 март
24 – 30 март
19
20
21
22
23
април 31 март – 6 април
7 – 13 април
14 – 20 април
21 – 27 април
24
25
26
27
мај 28 април – 4 мај
5 – 11 мај
12 – 18 мај
19 – 25 мај
26 – 1 јуни
28
29
30
31
32
jуни

Доделување Дипломи

Првата недела од јуни