FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)

Времетраење:
32 недели
Број на часови:
64 редовни часови ( два пати неделно по 90 мин.) и 6 часа за модел тестови
Ниво:
B2.2
Цена:
12.000 за цела година (по 1500 месечно)

Еф-си-и (FCE) е најчесто полаганиот испит од сите испити на Кембриџ ЕСОЛ. Тој претставува испитување на високо-средно ниво за кое се потребни сите јазични вештини. Еф-си-и е широко признаен во трговијата и индустријата, како на пример кога станува збор за контакти со јавноста или административна работа во банкарството, воздухопловството, угостителството, како и на одредени факултети, универзитети и други институции. Овој испит најчесто се полага по приближно 500 до 600 часови подготовка и соодветствува на јазичното ниво Б2 од Советот на Европа.

* Преземено од веб страницата на Британски совет во Македонија.