IELTS

IELTS, односно Меѓународниот систем за тестирање по англиски јазик (International English language testing system), e водечки светски тест за познавање на англискиот јазик, со преку 1,7 милиони полагања минатата година.

IELTS ги оценува сите ваши вештини на англиски јазик — читање, пишување, слушање и зборување, и е осмислен на тој начин за да покаже како ќе се служите со англискиот јазик за време на студиите, на работното место или во слободното време во вашиот нов живот во странство.

Термини за полагање на испитот IELTS

Термините за полагање на испитот IELTS можете да ти видите на следниот линк: http://takeielts.britishcouncil.org/locations/macedonia

Повеќе за испитот на: http://www.britishcouncil.mk/exams/ielts

* Преземено од веб страницата на Британски совет во Македонија.