Start Deutsch 1

Ниво:
А1
Времетраење на стандарден курс А1:
32 недели
Времетраење само на подготовка:
1-4 недели односно 6 часа по 90 мин./ (зависи од слушателот, итноста, периодот т.е. дали е лето, среде школска год. )
Цена:
Стандарден курс А1 по германски 9600 ден. + подготовка за тест 4000 вкупно 13.600 денари.
Може да се земат заедно, но и одвоено!

Start Deutsch 1 е јазичен испит изработен од Гете институтот на ниво А1 од Заедничката европска рамка. Со подготвителниот курс се предвидува кандидатите да стекнат основно познавање од германскиот јазик, а потоа да се подготват за полагање на испитот кој се состои од четири дела: слушање, зборување, читање и пишување.

Start Deutsch 2 е јазичен испит изработен од Гете институтот на ниво А2 од Заедничката европска рамка. Со подготвителниот курс се предвидува кандидатите да стекнат основно познавање од германскиот јазик, а потоа да се подготват за полагање на испитот кој се состои од четири дела: слушање, зборување, читање и пишување.