Уписи

Уписите се вршат во нашиот јазичен центар, секој работен ден од 19:00 до 22:00.

Уплатница

Онлајн пријава

Доколку сакате да се пријавите за некој од нашите курсеви, ве молиме пополнете го овој пријавен лист.

Чекор 1 - Основни информации

Пример: 30-01-2004
Задолжително за слушатели помали од 18 години

Чекор 2 - Информации за курсот

Темпо на изучување

Чекор 3 - Податоци за други активности и смени

Училишни смени/смени на работа

Напомена: Ова поле е исклучително важно. Доколку одите на какви било други активности ве молиме наведете ги деновите и точното време со цел да се избегне поклопување со термините на курсот, односно да ви понудиме термин кој најмногу би ви одговарал.

Чекор 4 - Дополнителни информации