бул. „Видое Смилевски – Бато“ бр. 8а, лок. 7

info@vortex.mk

+ 389 70 728 518

Вортекс има постојана потреба од професионални преведувачи, толкувачи и лектори. Доколку сте заинтересирани да станете надворешен соработник на нашиот преведувачки тим доставете ни ја вашата кратка работна биографија на македонски јазик и на јазикот од кој преведувате. 

Што бараме?

  • Преведувачи и толкувачи кои имаат завршено високо образование на филолошки факултет
  • Преведувачи и толкувачи кои се мајчини говорители на јазикот кој го преведуваат, односно толкуваат
  • Лектори кои се мајчини говорители на јазикот кој го лекторираат

Контакт

Пријавете се