бул. „Видое Смилевски – Бато“ бр. 8а, лок. 7

info@vortex.mk

+ 389 70 728 518

Нашите овластени лектори  и надворешни соработници од странско говорно подрачје вршат дополнителна проверка и лектура на текстот со цел да се обезбеди врвен квалитет. 
Оваа услуга вклучува: 
  • Проверка на правопис, граматика и интерпункција
  • Преглед на употребата на зборовниот фонд 
  • Подобрување на структурата на речениците и пасусите 
  • Проверка на употребата на стручната терминологија 
  • Проверка на конзистентноста во стилот на пишување
Документите се лекторираат со помош на функцијата „track changes“ во Microsoft Word. Откако текстот е целосно проверен ви го доставуваме во две верзии, едната со обележани промени, а другата прочистена. Документот со обележани промени ви овозможува лесно да ги согледате извршените промени во текстот (поправките, предлозите и коментарите ви се прикажани во маргините на документот). 

Побарајте понуда

Испратете ни го вашиот текст на info@vortex.mk и наведете ги јазичната комбинација, рокот и начинот на испорака.