бул. „Видое Смилевски – Бато“ бр. 8а, лок. 7

info@vortex.mk

+ 389 70 728 518

Во нашата понуда се опфатени повеќе од 25 светски јазици. При преведувањето се придржуваме кон изворниот текст и ги пренесуваме точните пораки во духот на целниот јазик, сè со цел преводот да биде употреблив и разбирлив. 

Преведуваме:

 • Деловни документи/дописи/комуникација
 • Тендерска документација
 • Маркетинг и рекламни материјали (брошури, плакати, летоци, каталози и сл.)
 • Лични документи (уверенија, дипломи, договори и др. лична документација)
 • Аудио и видео материјали
 • Технички упатства
 • Веб-страници
 • Литература


Јазици кои ги нудиме:

 • македонски
 • англиски
 • германски
 • француски
 • италијански
 • шпански
 • албански
 • португалски
 • руски
 • украински
 • српски
 • хрватски
 • црногорски
 • босански
 • словенечки
 • бугарски
 • романски
 • унгарски
 • чешки
 • словачки
 • полски
 • холандски
 • дански
 • шведски
 • норвешки
 • фински
 • турски
 • грчки

Побарајте понуда

Испратете ни го вашиот текст на info@vortex.mk и наведете ги јазичната комбинација, рокот и начинот на испорака.