бул. „Видое Смилевски – Бато“ бр. 8а, лок. 7

info@vortex.mk

+ 389 70 728 518

Судскиот превод може да биде изготвен единствено од овластен судски преведувач.
Тој е тесно поврзан со оригиналот или со нотарски заверена копија од оригиналот и е важечки само доколку содржи печат и потпис од овластениот судски преведувач кој го изготвил.
Судските преводи се изготвуваат за правни цели во Република Македонија или во која било друга земја во странство.


Јазици кои ги нудиме:

 • македонски
 • англиски
 • германски
 • француски
 • италијански
 • шпански
 • албански
 • португалски
 • руски
 • украински
 • српски
 • хрватски
 • црногорски
 • босански
 • словенечки
 • бугарски
 • романски
 • унгарски
 • чешки
 • словачки
 • полски
 • холандски
 • дански
 • шведски
 • норвешки
 • фински
 • турски
 • грчки

Побарајте понуда

Испратете ни го вашиот текст на info@vortex.mk и наведете ги јазичната комбинација, рокот и начинот на испорака.