Курсеви за возрасни

Стандарден

Времетраење на курсот:
4 месеци, односно 16 недели или 32 наставни часови. За една учебна година од 16 септември до 1 јуни се завршуваат два степени.
Одвивање на наставата:
Два пати неделно по 60 минути, во работни денови.

Интензивен А

Времетраење на курсот:
10 недели. За една учебна година од 16 септември до 1 јуни се завршуваат три степени.
Одвивање на наставата:
Два пати неделно по 90 минути, во работни денови.

Интензивен Б

Времетраење на курсот:
7 недели. За една учебна година од 16 септември до 1 јуни се завршуваат четири степени.
Одвивање на наставата:
Трипати неделно по 90 минути, во работни денови.

temp-course-06Review Android Smartphone

Курсот за возрасни се состои од 8 основни нивоа кои според европската референтна скала одговараат на нивоата од А1 до В2, како и 2 професионални степени кои одговараат на нивоата C1 и C2. Наставата е посебно прилагодена за возрасните слушатели и во себе содржи внимателно конципирани тематски единици од секојдневни животни ситуации поделени на 6 дела: граматика, зборовен фонд, слушање, изговор, пишување и зборување, како и видео настава т.н. практичен англиски после завршувањето на секоја тематска единица. Ваквиот начин на изучување на странскиот јазик овозможува брзо запомнување на јазичните единици со единствена цел – слушателот што побрзо да започне да го користи јазикот и без проблем да се снаоѓа во странската јазична средина.

Придобивки од курсот