Курсеви за средношколци

Времетраење на курсот:
8 месеци, односно 32 недели или 64 наставни часови. За една учебна година од 16 септември до 1 јуни се завршува еден степен.
Одвивање на наставата:
Два пати неделно по 60 минути, во работни денови.

temp-course-05

Применуваме најсовремен метод за конверзација кој ги наведува учениците да проговорат на странскиот јазик уште од првиот миг. symbol

Организира курсеви по англиски и германски јазик за ученици од гимназиите и стручните средни училишта.

Наставата е динамична, интерактивна, исполнета со теми кои се интересни и сосема прилагодени за нивната возраст. Граматиката се усвојува преку посебна и докажано успешна методологија, чиј методи се едноставни и разбирливи. Покрај стандардниот наставен материјал користиме многу дополнителни вежби, аудио и видео материјали како и најсофистицираното наставно помагало во моментов – интерактивна табла. Ова е сигурен пат за успешно и брзо напредување во изучувањето на странскиот јазик и за постигнување на првичната цел – што побрзо да почнете да го зборувате јазикот.

Наставната програма се состои од: