Онлајн тестирање

Aнглиски јазик

Ве советуваме додека го решавате тестот да не користете речник или други помагала и на прашањата да одговарате самостојно и спонтано со цел да добиете веродостоен резултат.

Тестирај се

Германски јазик

Ве советуваме додека го решавате тестот да не користете речник или други помагала и на прашањата да одговарате самостојно и спонтано со цел да добиете веродостоен резултат.

Тестирај се