Се надеваме дека фото-лекцијата која ви ја подготвивме ќе ви помогне да го утврдите вашете знаење за оваа граматичка единица.  

»
Повеќе »