Кога се на најрана возраст децата лесно го приемаат новиот јазик со кој се запознаваат. Тие учат преку игра, без да го доживуваат курсот како потешкотија поради неопходноста да се учи напамет со која се соочуваат децата кои започнуваат со посетување јазичен курс во подоцнежното детство.
»
Повеќе »

Изучувањето странски јазик воопшто не е едноставно, но можете значително да го олесните процесот доколку посветите дел од вашето слободно време на јазикот надвор од училишната клупа.

»
Повеќе »

27.08.2013 – Уписите за новата учебна година започнуваат на 26 август, а ќе се одвиваат до 13 септември, секој работен ден од 19.00 до 22.00 ч.

»
Повеќе »

26.08.2013 – Сите слушатели кои ќе се запишат во јазичниот центар „Вортекс“ до 5 септември ќе добијат бесплатни часови во септември.

»
Повеќе »

27.08.2013 – Уписите за новата учебна година започнуваат на 26 август, а ќе се одвиваат до 13 септември, секој работен ден од 19.00 до 22.00 ч.

»
Повеќе »