Потребна ти е пракса? Повторно нудиме можност за надградување за апсолвентите на Катедрите за англиски јазик и книжевност и германски јазик и книжевност. Праксата се одржува на локацијата во Ново Лисиче. Периодот предвиден за пријавување е до 5 април, а студентите е предвидено да доаѓаат на пракса од 14 април до 1 јуни. За време […]

»
Повеќе »