Past Simple Tense

Се надеваме дека фото-лекцијата која ви ја подготвивме ќе ви помогне да го утврдите вашете знаење за оваа граматичка единица.

Постер 51x76, бр. 4 - Copy