Бесплатни часови и бесплатно членство во библиотека

Сите слушатели кои ќе се запишат во јазичниот центар „Вортекс“ до 5 септември ќе добијат бесплатни часови во септември, односно попусти за првата месечна рата. Нудиме и семејни попусти и попусти за плаќање во готово.

На нашите ученици бесплатно им следува и членство во нашата богата библиотека со наслови за сите јазични нивоа.